A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Afhankelijkheid

- B -

Bandbreedte

Begrippenlijst

Berekeningen

Afhankelijke berekening

Correctie op L- en U waarden

Excel berekeningen

Onafhankelijke berekening

Risicobijdrage

- C -

Correlatie

- D -

Downloaden

- E -

Excel template

downloaden via Risicoraming

gebruiken om kostenraming te maken

uploaden

- G -

Gemiddelde

- I -

Inleiding

Inloggen

eerste keer

geblokkeerd

met verkregen wachtwoord

Installatie

algemeen

database

simulatieservice

webapplicatie

- K -

Kans

Kansdichtheidsfunctie

Kansverdeling

Kansverdelingen

Soorten

Kostenraming

maken in Excel

- L -

Licentie

- M -

Marge

Mediaan

Modale waarde

- O -

Overschrijdingskans

- R -

Raming

uploaden

Resultaten

bekijken

downloaden

interpretatie

- S -

Simulatie

instellingen

interpretatie resultaten

monitoren

nieuwe simulatie maken

resultaten bekijken

resultaten downloaden

starten

Simuleren

raming

Spreiding

SSK 2010

Standaardafwijking

Stappenplan

stap 1: Inloggen

stap 2: Excel template downloaden

stap 3: Probabilistische raming maken

stap 4: Uploaden Excel template

stap 5: Simuleren

stap 6: Simulatie resultaten

stap 7: Interpretatie resultaten

Statistische onzekerheid

Stochastische variabele

- U -

Uploaden raming

- V -

Verdeling

Driehoeksverdeling

Normale verdeling

Twee waarden verdeling

Versie 2.0

Versielogboek

Verwachtingswaarde

- W -

Wachtwoord

installatiebestanden

vergeten

wijzigigen

Welkom