Algemeen
Inleiding
Versie logboek
Stappenplan
Stap 1: Inloggen in Risicoraming
Stap 2: Template downloaden
Stap 3: Maak probabilistische kostenraming in Excel
Stap 4: Nieuwe raming uploaden
Stap 5: Raming simuleren
Stap 6: Simulatieresultaten opvragen, bekijken en downloaden
Stap 7: Interpretatie van de resultaten
Berekeningen
Verdelingen
Begrippenlijst