Versie logboek
  Vorige onderwerp Volgende onderwerp  

tog_minus Versie 3.0 aanpassingen per 7-10-2020

hmtoggle_plus0SSK2018 compatible

Na twee jaar is door Rijkswaterstaat, ProRail en CROW overeenstemming bereikt over de wijze waarop binnen de SSK2018 systematiek gerekend gaat worden. Wij ondersteunen deze nieuwe methodiek in versie 3.0. Deze versie werkt met een nieuwe SSK2018 template die downloadbaar is op Risicoraming.nl.

tog_minus Versie 2.3 aanpassingen per 28-05-2020

hmtoggle_plus0Systeem upgrade

Upgrade naar nieuwe systeem assemblies.

.Net Framework 4.5 compatible.

Upgrade services.

Optimalisering Excel verwerking OpenXML bestanden.

tog_minus Versie 2.11 aanpassingen per 15-09-2017

hmtoggle_plus0Systeem upgrade

Upgrade naar nieuwe systeem assemblies.

.Net Framework 4 compatible.

Upgrade services.

Implementatie verwerking van OpenXML bestanden.

Optimalisering Excel verwerking.

Bug fixing.

 

tog_minus Versie 2.10 aanpassingen per 19-08-2015

hmtoggle_plus0Systeem upgrade

Na twee jaar is door Rijkswaterstaat en ProRail en CROW overeenstemming bereikt over de wijze waarop binnen de SSK2018 systematiek gerekend gaat worden. Wij ondersteunen deze nieuwe methodiek in versie 3.0. Deze versie werkt met een nieuwe SSK2018 template die downloadbaar is op Risicoraming.nl.

Bug fixing.

Kolombreedte in samenvatting is nu instelbaar.

tog_minus Versie 2.09 aanpassingen per 17-09-2014

hmtoggle_plus0Systeem upgrade

Bug fixing en verbetering load balancing.

Verbetering status van taak en presentatie van de voortgang.

 

tog_minus Versie 2.08 aanpassingen per 28-04-2014

In Risicoraming is het nu mogelijk te rekenen met het de Projectkosten. Dit is de som van de investeringskosten en de (NCW van de) levensduurkosten. De grafiek van de Projectkosten , de targetwaarden en de risicobijdrage op projectniveau zijn beschikbaar in de tab "Probabilistische resultaten".

De Excel 3.03 templates zijn aangepast aan het gebruik van deze optie.

Ramingen die gemaakte zijn in templates waar deze coderingen nog niet in op zijn genomen geven uiteraard nog geen Projecttotaal resulaten.

 

tog_minus Versie 2.07 aanpassingen per 11-02-2014

De toegestane rekenduur voor simulaties is beperkt tot 15 minuten. Indien een berekening langer gaat duren dan wordt deze verplaatst naar de daluren (20:00 uur - 07:00 uur).

Indien een gebruiker meerdere simulatie in de wachtrij plaatst, waardoor de servers voor andere gebruikers voor langere tijd niet te gebruiken zijn, krijgen deze simulaties een lagere prioriteit zodat gebruikers die snel 1 raming door willen rekenen hier niet op hoeven te wachten.

 

Achtergrond
Enkele gebruikers maken nog steeds gebruik van Excel workbooks voorzien van veel Lookup en IF formules. Excel moet hiervoor veel extra berekeningen uitvoeren. Eerst moeten de variabelen worden berekend en daarna pas kunnen de sheets met de berekende variabelen voor simulatie worden berekend. Met verder geneste formules met meerdere IF's bijvoorbeeld of moet voor elke stap een nieuwe berekening worden uitgevoerd. Met 1 laag Lookup's en IF's duren de berekeningen 2 keer zo lang. Bij een IF, IF, IF formule duren de berekeningen 4 keer zo lang. Dit is de systematiek van de spreadsheets die wij helaas niet kunnen aanpassen. Gebruikergemak in Excel komt dus met een prijs op het gebied van rekentijd. Wij hebben een forse rekencapaciteit beschikbaar maar wij willen gewone gebruikers niet de dupe laten worden van gebruikers die met ingewikkelde templates willen werken.

 

Bij de simulatiegegevens is een kolom opgenomen waarin voor alle simulaties de feitelijke simulatietijd wordt getoond.

Voor de beheerders van de software zijn de volgende opties toegevoegd:
- overzicht van alle ingelogde gebruikers in de afgelopen 7 dagen;
- vereenvoudigde zoekfuncties in lijst met gebruikers;

- een knop voor het snel verzenden van een wachtwoord aan gebruikers.

       

 

tog_minus Versie 2.06 aanpassingen per 14-11-2012

De bestaande Excel template (v.2.3) is aangepast op 21% BTW.
Het CROW heeft twee nieuwe Excel templates gemaakt vol handige macro's.
1.SSK-Model CROW v3.03 alleen voor Excel 2003.xls
2.SSK-Model CROW v3.03 alleen voor Excel 2010.xlsm
Beide nieuwe templates bevatten veel macro's en werken alleen met de juiste Excel versie en de juiste instellingen in Excel.
Bij de templates is het mogelijk de CROW handleiding hiervoor te downloaden. 
AANRADER
CROW Handleiding SSK-Rekenmodel bij v3.03.pdf
 
Oudere bestanden worden niet meer in de database opgeslagen maar opgeslagen op de harde schijf van onze hoofdserver om de performance van de Risicoraming database op pijl te houden.
Deze data wordt binair opgeslagen en blijft binnen de zelfde beveiligde omgeving.
U kunt ramingen inclusief simulaties na berekening blijven verwijderen (via de knop met het min-teken). Hierbij worden achief bestanden ook verwijderd. Herstel is ook niet mogelijk.
Risicoraming.nl is ingesteld om ramingen na 3 maanden te archiveren. Bij intranet versies is het mogelijk dat de systeembeheerder hier zelf een keuze in maakt.
Archivering
Indien dit rode symbool ziet is uw bestand gearchiveerd.
Klikt u op dit symbool om de raming in de database te plaatsen.
Achivering2
Tijdens deze actie verschijnt het kloksymbool.
Status ophalen
Klikt u op de knop Status ophalen om het scherm te verversen.
Als het kloksymbool verdenen is klikt u op het pijltje om de raming te laden..

 

tog_minus Versie 2.05 aanpassingen per 1-02-2012

Risicoraming is een rekenintensieve toepassing. Risicoraming  kan nu nog veel sneller rekenen doordat we de alle processor cores separaat aansturen. Hoe groter het aantal beschikbare cores hoe sneller de applicatie zal rekenen.

De rekensnelheid van risicoraming.nl is met een factor 4 tot 6 toegenomen.

Bij intranetversies hangt dit af van de gebruikte hardware.

Histogram configuratie

Doel: meer vrijheid in de layout van de grafiek en een mogelijkheid om bij verschillende simulatieberekeningen een zelfde X-as indeling te gebruiken zodat de grafieken qua vorm eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken.
De titel van de resultaten grafiek is naar wens op te geven.
De minimum- en maximum waarden op de X-as kunnen zelf worden opgegeven evenals de vakverdeling.
Vink auto X-as aan voor de automatische indeling die default wordt toegepast.
Klik op toepassen om de nieuwe settings te activeren.
Klik op Download om het werkblad met de aanpassingen te downloaden.

Histogram configuratie details

tog_minus Versie 2.04 aanpassingen per 21-06-2011

In de samenvatting zijn de celverwijzingen naar de Scheefte onjuist. Bij de investeringskosten werd het aantal simulaties  weergegeven.

In versie SSK-2010 Model v2.2 dd 29 april 2011.xls van de template is dit verwerkt.

 

Hieronder staat aangegeven wat deze celverwijzing zou moeten zijn:

N129 moet verwijzen naar Prob.resultaten D21
N171 moet verwijzen naar Prob.resultaten D50

 

Voor eerdere berekeningen met de SSK-2010 Model v2.1 dd 29 april 2011.xls versie verdient het aanbeveling deze formules aan te passen. De scheefte bij de probabilistische resultaten is correct maar alleen in de samenvatting werd verwezen naar verkeerde velden.

Indien een template werd aangeboden met een ingeklapte probabilistische resultatentabel voor de Levensduurkosten kon bij het downloaden van de resultaten een foutmelding optreden waardoor het downloaden blokkeerde.

Statusregistratie van gebruikers aangepast.

tog_minus Versie 2.03 aanpassingen per 7-6-2011

Indien een Excel template met probabilistische resultaten uit een eerdere berekening opnieuw wordt aangeboden voor simulatie worden de aangeboden resultaten verwijderd. Het is nu dus mogelijk dit soort templates te hergebruiken zonder eerst de probabilistische resultaten te verwijderen.

Door de gebruiker gemaakte formules of verwijzingen voor hoeveelheden (kolom J) en prijzen (kolom L) worden bij simulatie overschreven met de getrokken waarden indien voor deze hoeveelheid of prijs een L- en een U-waarde is opgenomen.
Indien een gebruiker aangeeft dat er een kansverdeling moet worden opgenomen voor een prijs of een hoeveelheid dan zal Risicoraming dit ook als zodanig behandelen.
Een gebruiker heeft veel vrijheden om met eigen formules te werken. Een formule kan een simpele verwijzing naar een andere cel in de spreadsheet zijn. Het kan ook een complexere formule zijn. Het opnemen van een L- en een U-waarde geeft voor Risicoraming aan dat deze waarde niet als een rekenvariable meegenomen moet worden in de berekeningen maar als een stochast.
Indien er voor een hoeveelheid (kolom J) of een prijs (kolom L) geen L- en U-waarde is opgegeven dan blijft de door de gebruiker opgegeven formule of verwijzing ongewijzigd tijdens de simulaties.
Een door de gebruiker gemaakte formule voor hoeveelheid in kolom J werd bij simulatie overschreven met getrokken waarden indien de gebruiker een L- en een U-waarde voor de hoeveelheid had opgenomen.
Bij prijzen werd dit principe niet toegepast om het overschrijven van gecalculeerde velden, met name voor de gevolgen van risico's, te voorkomen. In de template zijn nu ook de mogelijkheden om een L-en een U-waarde op te geven standaard verwijderd om dit soort misverstanden te voorkomen.

Het nieuwe bestand: SSK-2010 Model v2.1 dd 29 april 2011.xls is downloadbaar via de website

Bij het verwijderen van een user account wordt nu alle data (ramingen en simulaties) verwijderd.

Lijsten in tabelvorm worden nu gemaximeerd op 20 regels i.p.v. 10 regels.

De risicobijdrage sloot niet altijd op 100%. Dit is aangepast.

Nu wordt altijd de West European Standard Time weergegeven.