Stap 7: Interpretatie van de resultaten
  Vorige onderwerp Volgende onderwerp  
tog_minusToelichting op de terminologie
De variatiecoëfficiënt (Variatie genoemd bij de simulatie resultaten) wordt berekend door de standaardafwijking te delen door het gemiddelde (na simulatie).
De verticale stippellijn in de grafiek van de simulatieresultaten staat voor het gemiddelde vóór simulatie, de deterministische waarde dus. Dit is het gemiddelde dat berekend is op grond van de opgegeven kansverdelingen maar zonder hierbij rekening te houden met de 5% onder- en 5% overschrijdingskans.
Het gemiddelde vóór simulatie (deterministisch gemiddelde) en het gemiddelde als gepresenteerd bij de simulatieresultaten (Verwachtingswaarde Mu) kunnen van elkaar verschillen. De oorzaak hiervoor is dat bij de probabilistische som wel rekening wordt gehouden met de 5% over- en 5% onderschrijdingswaarden. Bij scheve verdelingen kan er daardoor een kleine verschuiving van het gemiddelde optreden.
De meest waarschijnlijke waarde T is voor de deterministische en de probabilistische berekening gelijk.
Scheefheid (skewness) geeft informatie over de vorm van uw histogram. De mate waarin u kansverdeling asymmetrisch is. Negatief is scheef naar links, positief is scheef naar rechts. Een grote waarde duidt op belangrijke invloed van bijzondere gebeurtenissen.
Scheefte geeft aan in hoeverre de mu waarde van de probabilistisch bepaalde resultaten afwijkt van de deterministische waarde.
tog_minusToelichting op de grafiek
Er zijn drie grafieken beschikbaar: Investeringskosten, Instandhoudingskosten (voorheen Levensduurkosten) en sinds versie 2.08 Projectkosten.
Op de X-as zijn de kosten uitgezet. Geheel links de minimale kosten en geheel rechts de maximale kosten.
Op de linker Y-as is het aantal simulaties aangegeven. Dit aantal geeft aan hoeveel trekkingen er in een bepaald vak met kosten zijn geweest gedurende de simulatie. Het totaal aantal simulaties wordt hier niet vermeld op de as maar dit staat in de kop van de grafiek.
Op de rechter Y-as is de kans aangegeven.
De stippen in de grafiek houden verband met de targets. Als de muis over een stip wordt bewogen wordt de onderliggende data zichtbaar.
N.B. Bij de linker Y-as wordt niet het totaal aantal simulaties getoond. De resultaten worden verdeeld in vakken en de hoogte van de staven in het histogram geven aan hoeveel trekkingen er binnen het vak zijn gevallen. Ter wille van de leesbaarheid van de grafieken wordt de hoogte van de grafiek teruggeschaald naar het hoogste vakje uit het histogram.
Het totaal aantal simulaties is terug te vinden in de resultaten tabel.
tog_minusBTW
In de CROW SSK 2018 template wordt aangegeven of de berekening inclusief of exclusief BTW is. In de grafiek kan de keuzebox worden aangevinkt voor de Inclusief BTW. Deze kunnen hetzelfde zijn als de resultaten exclusief BTW indien er in de CROW SSK 2018 template gekozen is voor de optie exclusief.
tog_minusToelichting op de risicobijdrage
Deze risicobijdrage tabel geeft aan welke risico's het zwaarst meewegen in uw resultaat. Voldoet de raming niet, dan kunt u in de risicobijdrage tabel zien welke projectonderdelen, objecten, posten of risico's, het meeste bijdragen aan uw overschrijding. Deze elementen verdienen dan het meeste van uw aandacht om door maatregelen tot het door u gewenste resultaat te komen.
Er wordt een top 10 getoond en u kunt kiezen of u dit naar object of naar post wilt rangschikken.