Berekeningen
  Vorige onderwerp Volgende onderwerp  

tog_minus CROW SSK Excel template berekeningen

Met de introductie van deze nieuwe versie van Risicoraming wordt het rekenmodel feitelijk aangeleverd door de gebruiker.
Gekozen is het volledige rekenmodel van de CROW SSK 2018 template over te nemen inclusief alle formules en verwijzingen die de gebruiker daar heeft ingevoerd.
Deze berekening wordt daarmee gedefinieerd door de gebruiker en niet meer door CIT-Group.

tog_minus Monte Carlo simulatie: onafhankelijke simulatie berekening

Bij de simulatieberekening wordt gebruik gemaakt van de Monte Carlo simulatie methode.
Hierbij wordt per stochast aselect een waarde tussen de 0 en de 1 getrokken door een random generator. Deze waarde wordt per stochast ingevuld in de desbetreffende kansverdeling waarna de waarde voor die stochast bij die simulatie wordt bepaald.
Per stochast worden er bij een normale simulatie 10.000 onafhankelijke trekkingen gedaan. Het rekenkundig projectresultaat van 1 simulatie wordt bepaald via het rekenschema als toegelicht bij de invoer tabellen en de projectresultaten.

tog_minus Monte Carlo simulatie: afhankelijke simulatie berekening

Voor alle kostencategorieën met uitzondering van risico's geldt dat er een volledige afhankelijkheid geldt binnen de groep "prijzen" en binnen de groep "hoeveelheden". De stochasten die betrekking hebben op risico's worden bij de afhankelijke berekening altijd onafhankelijk meegenomen.

 

Binnen de groepen "prijzen" en "hoeveelheden" wordt per simulatie één trekking gedaan tussen 0 en 1 met de random generator. Deze getrokken waarde wordt bij alle stochasten in een groep gebruikt., met respect voor de mogelijk verschillende kansverdelingen.
 
Voor het onafhankelijke deel van de stochasten geldt de toelichting bij "volledig onafhankelijk" hierboven.

tog_minus Berekening van de risicobijdrage

De risicobijdrage wordt als volgt berekend:

 

De correlatiecoefficiënt tussen de stochast en het uiteindelijke resultaat wordt per simulatie bijgehouden.
Deze correlatiecoefficiënten worden gekwadrateerd en opgeteld.
Het aandeel in de totaal wordt per stochast bepaald en weergegeven. Het percentage staat voor de relatieve bijdrage.

tog_minus Berekening van de L- en U-waarden.

Uitgangspunt zijn de L- en de U-waarden die door de gebruiker zijn opgegeven.
Op basis van deze waarden kan een correctie worden toegepast op grond van het opgegeven percentage voor de onder- en overschrijdingskans bij de simulatieinstellingen. Deze waarde staat standaard op 5%. Dit houdt in dat de door de gebruiker opgegeven kansverdeling voor een stochast zodanig wordt aangepast dat de opgegeven L- en U-waarden het 90% betrouwbaarheidsinterval van de schatting aangeven. Resteert 10% kans (5%+5% volgens de default instelling) dat de getrokken waarde buiten de opgegeven kansverdeling valt.
De nieuwe L- en U waarden worden zodanig iteratief herberekend dat er 5% (default) kansmassa links van de L-waarde wordt geconstrueerd en 5% (default) kansmassa rechts van de U-waarde wordt geconstrueerd. De nieuwe L en U waarden worden iteratief vastgesteld.