Verdelingen
  Vorige onderwerp Volgende onderwerp  
hmtoggle_plus1Driehoeksverdeling
Toepassing:         Spreiding opgeven op basis van minimale, meest waarschijnlijke en maximale waarde.
Opgeven:      De verdeling wordt opgegeven door naast de Top waarde een inschatting te maken van de L- en van de U-waarden.

 

hmtoggle_plus1Normale verdeling
De Normale verdeling is een in de statistiek veel gebruikte formulering om stochastische processen te beschrijven.
De verdeling is een klokvormige kromme waarbij mu het gemiddelde en sigma de standaardafwijking is.
De erbij behorende distributiefunctie is een S-vormige kromme.
De verdeling wordt ook wel, naar de ontdekker ervan, Gauss-verdeling genoemd. De standaardafwijking bij de normale verdeling is de afstand tussen het gemiddelde en de waarde van de variabele waarvoor de kansdichtheid een buigpunt heeft. (Dat is daar waar de klokvorm van "bol" naar "hol" overgaat of omgekeerd.)

 

hmtoggle_plus1Twee waarden verdeling
Toepassing:         situaties met maar twee mogelijkheden
Binnen het programma Risicoraming speelt deze verdeling een rol bij de bijzondere gebeurtenis. Dit zit impliciet in het programma verpakt zodat de gebruiker inhoudelijk niet met deze verdeling in aanraking komt.
Voorbeeld: een risico met de kans van 10% geeft gemiddeld: 90% van de trekkingen een 0 en 10% van de trekkingen een 1, twee mogelijkheden dus.

 

hmtoggle_plus1Bijzondere gebeurtenis
Een bijzondere gebeurtenis wordt binnen Risicoraming uitgedrukt middels drie kansverdelingen:
1.Achter de schermen wordt een twee waarden kansverdeling gemaakt voor de kans. De waarden zijn 0 indien de gebeurtenis niet optreedt en "het gevolg" indien de gebeurtenis wel opreedt. Met deze verdeling heeft de gebruiker niets te maken. Dit wordt achter de schermen geregeld.
2.De kans van optreden kan uitgedrukt worden in een kansverdeling (driehoek of normaal afhankelijk van de symmetrie en de instellingen bij de projectdefinitie).
3.Het gevolg kan uitgedrukt worden in een kansverdeling (driehoek of normaal afhankelijk van de symmetrie en de instellingen bij de projectdefinitie).

       

Voor de kans geldt dat er doorgaans een kleine kans is dat een bijzondere gebeurtenis optreedt, anders was de gebeurtenis immers niet meer bijzonder. Er is doorgaans een kleine kans dat het fout gaat (P) en daarmee een grote kans dat het gewoon goed gaat (1-P).

De kans (P) wordt opgegeven zonder spreiding.

 

Voor het gevolg wordt een bandbreedte opgegeven middels een kansverdeling, een normale verdeling of een driehoeksverdeling. Deze verdelingskeuze is voor een simulatie opgegeven bij de Simulatie-instellingen.