Stap 3: Maak probabilistische kostenraming in Excel
  Vorige onderwerp Volgende onderwerp  
tog_minus Maak een kostenraming in Excel m.b.v. de Excel SSK 2018 template
Reguliere werk van de kostenramer in Excel.
Raadpleeg de PDF handleiding die u bij de Templates kan downloaden! Deze handleiding bevat belangrijke details voor een foutloze kostenraming.
Let op dat de informatie in de eerste kolom (A) van de template niet wordt verwijderd. Hier staan coderingen die het voor Risicoraming mogelijk maken de juiste berekening uit te voeren.
Indien er nieuwe regels worden aangemaakt in de template is het verstandig regels te kopiëren (dus niet alleen de data maar de hele regel) en toe te voegen bij het zelfde kostenonderdeel en hetzelfde object.
De gebruiker heeft alle vrijheid informatie toe te voegen of te kopiëren. Houd hierbij in de gaten dat het model de regels alleen meeneemt voor simulatie indien de verwijzing in kolom A juist is.
Verwijzingen naar externe Excel werkbladen worden niet meegenomen in de berekening. Neem eventueel deze bladen op in uw SSK raming bestand (achter de Objecten) zodat er met uw interne verwijzingen gewerkt kan worden. Risicoraming heeft uiteraard geen toegang tot uw overige Excel werkbladen dus met externe verwijzingen kunnen we niets.
tog_minusOpgeven objectoverschrijdende risico's en spreidingen hiervoor
Ga naar tabblad Objectoverschrijdende risico's
Spreiding gevolgen: De kolommen AD en AF worden gebruikt om de spreiding voor de gevolgen te modelleren.
Spreiding kans: Voor de kans wordt geen speiding opgegeven.
 
Invoer spreiding met percentages:
Vul in kolom AH en AI respectievelijk de L- en de U-waarde van de spreiding in als een percentage waarbij de L-waarde de procentuele vermindering t.o.v. de T-waarde aangeeft en de U-waarde de procentuele vermeerdering aangeeft t.o.v. de T-waarde.
Voorbeeld: (kolom AH=L-waarde)10%, (kolom AI=U-waarde) 20% met een T-waarde van 50 (ingevoerd in kolom O).
Resultaat: Driehoeksverdeling met Min.45 (L), Top van 50 (T) en Max. van 60 (U).
 
Invoer spreiding met absolute getallen:
Vul in kolom AD en AF respectievelijk de L- en de U-waarde van de spreiding in als een absolute waarde op waarbij de L-waarde de minimum waarde aangeeft en de U-waarde de maximum waarde.
Voorbeeld: Minimum waarde invoeren: (kolom AD=L-waarde) 45 invoeren
                 T-waarde (50) laten staan:  kolom AE laten staan want dit is de T-    waarde die eerder in kolom O is opgegeven.
                 Maximum waarde invoeren (kolom AF=U-waarde) 60 invoeren.
Resultaat: Driehoeksverdeling met Min. 45 (L), Top van 50 (T) en Max. van 60 (U).
tog_minusOpgeven spreidingen voor hoeveelheden en prijzen bij Objecten / Deelprojecten
Ga naar een Deelraming tabblad.
Spreiding hoeveelheid: Opgeven als percentage: kolommen AA en AB. Opgeven met absolute waarden: Kolommen W en Y.
Spreiding prijs: Opgeven als percentage: kolommen AH en AI. Opgeven met absolute waarden: Kolommen AD en AF.
 
Invoer spreiding met percentages:
Vul in kolom AA en/of AH de L- waarde in als een percentage waarbij de L-waarde de procentuele vermindering t.o.v. de T-waarde aangeeft.
Vul in kolom AB en/of AI de U- waarde in als een percentage waarbij de U-waarde de procentuele vermeerdering t.o.v. de T-waarde aangeeft.
Voorbeeld: (kolom AA=L-waarde)10%, (kolom AB=U-waarde) 20% met een T-waarde van 50 (ingevoerd in kolom M).
Resultaat: Driehoeksverdeling met Minimum 45 (L), Top van 50 (T) en Maximum van 60 (U).
 
Invoer spreiding met absolute waarden: kolommen:
Vul in kolom AA en/of AH de L- waarde in als een absolute waarde in waarbij de L-waarde de minimum waarde aangeeft.
Vul in kolom AB of AI de U- waarde in als een absolute waarde in waarbij de U-waarde de maximum waarde aangeeft.
Voorbeeld: Minimum waarde invoeren:  45 invoeren
                 T-waarden in de kolommen X en AE laten staan.
                 De T-waarden worden ingevoerd in de kolommen M en O en worden overgenomen in de kolommen X en AE.
                 Maximum waarde invoeren: 60 invoeren.
Resultaat: Driehoeksverdeling met Min. 45 (L), Top van 50 (T) en Max. van 60 (U).
tog_minusOpnemen van Instandhoudingskosten (voorheen Levensduurkosten)
De instandhoudingskosten kennen voor het opgeven van spreidingen een zelfde structuur en werkwijze als de Investeringskosten.
tog_minusBelangrijke punten voor de omgang met de Excel template
Gebruik bij voorkeur de kopier- en invoegfuncties uit het SSK2018 Excel menu.

.

Kolom A: deze is toegevoegd aan de oorspronkelijke Excel Template. Deze kolom is essentieel voor de berekeningen. Bij het ontbreken van een code in deze kolom wordt de betreffende post niet meegenomen in de probabilistiche berekening.
 
Regels invoegen: kopieer de hele regel van het onderdeel waar u regels aan toe wilt voegen. Zo worden de coderingen in kolom A ook automatisch meegenomen, evenals alle overige formules die u graag wilt overnemen. Eenvoudiger is het de kopierfunctie uit het SSK2018 Excel menu te gebruiken.
 
Tabblad Samenvatting:
De resultaten worden geplaatst in een vaste kolom. Kolommen invoegen of verwijderen zal fouten geven.

 

Tabblad Prob. resultaten
Na simulatie komen hier de probabilistische resultaten te staan. De opgenomen informatie niet aanpassen.
 
Tabblad Objectoverstijgende risico's
In kolom A is een codering opgenomen die er voor zorgt dat Risicoraming een juiste berekening kan maken.
Geen kolommen tussenvoegen omdat Risicoraming de informatie voor de speidingen en de risico's dan niet meer kan vinden.
 
Tabbladen voor Deelramingen
In kolom A is een codering opgenomen die er voor zorgt dat Risicoraming een juiste berekening kan maken.
Geen kolommen tussenvoegen omdat Risicoraming de informatie voor de speidingen en de risico's dan niet meer kan vinden.

 

Verwijzingen naar andere Excel werkboeken worden niet meegenomen want alleen verwijzingen binnen het aangeleverde bestand worden gezien.
 
Fouten in uw rekenmodel leiden tot fouten in de resultaten want er wordt gerekend met uw eigen model.
 
Gebruik in uw Excel bestand zo weinig mogelijk zoekfuncties zoals horizontaal- en verticaal zoeken. Dit soort functies kosten enorm veel rekentijd in Excel. Deze extra rekentijd werkt bij elke simulatie door. Werkbladen die teveel rekentijd vergen worden niet doorgerekend. U ontvangt hierbij een foutmelding met het verzoek deze tijdverslindende formules te verwijderen.